تحيق براي درس اجزا ماشين

تحيق براي درس اجزا ماشين


تحيق براي درس اجزا ماشين

چكيده 3

مقدمه 4

فصل اول 6

استراتژي نگهداري و تعميرات 6

الف : تعميرات بعد از خرابي 6

ب : تعميرات پيشگيرانه منظم7

ج : نگهداري و تعميرات برپايه مراقبت وضعيت 8

برنامه «مراقبت وضعيت » ماشين آلات در سازمانهاي بزرگ 10

محورهاي برنامه مراقبت وضعيت ماشين آلات 10

ايمني 12

امنيتي 12

فصل دوم14

روش آناليز روغن 14

آناليز روغن يك راه حل 15

فصل سوم16

اطلاعات استخراجي از نمونه 16

مواد افزودني 16

زيانهاي عدم وجود خاصيت قليائي در روغن 17

گرانروي (ويسكوزيته ) و زيانهاي ناشي از عدم وجود گرانروي مناسب 18

آلودگي :19

زيانهاي ناشي از وجود آب :19

فصل چهارم22

دلايل حياتي براي آناليز روغن 22

ج - تشخيص سريع فيلترهاي معيوب 22

د- تشخيص شدت مشكل ايجاد شده بوسيله نرخ تغييرات جواب آزمايشات 24

فصل پنجم26

نمونه گيري 26

وسايل و تجهيزات نمونه گيري 27

دستورالعمل نمونه گيري 27

نحوه نمونه گيري از موتور 28

نحوه نمونه گيري روغن هيدروليك 28

سيليس چيست ؟30

دسته بندي كلي عناصر 34

فصل ششم35

موتورها35

جدول راهنماي بازديد و تعمير موتور 35

نحوه فرسايش 37

فصل هفتم39

دست آوردهاي مديريتي و اقتصادي طرح 39

مضرات اقتصادي پياده كردن موتور 40

منابع :41

 

 

 

 

چكيده :

آناليز روانكار از سه جهت قابل بررسي است :

  • مراقبت و جلوگيري از الودگي روغن بواسطه ذرات خارجي
  • مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي روغن با روغن نو . اين مقايسه مشخص مي نمايد كه آيا روغن هنوز خاصيت روانكاري كافي را دارا مي باشد يا خير .
  • آناليز ذرات فلزي جهت تشخيص وضعيت فرسايش قطعاتيكه در تماس با روغن هستند .

مراقبت و كنترل وضعيت فرسايشي دستگاه يكي از سه وجه مهم آناليز روغن مي باشد. حركت نسبي قطعات روانكاري شونده همواره با اصطكاك ميان سطوح در تماس همراه است . با وجودي كه اين قطعات معمولاً با لايه نازكي از روغن پوشيده شده اند با اين حال اين اصطكاك باعث يك سيستم روغن كاري به صورت معلق مي مانند. لذا ميزان نسبي فلزات مختلف موجود در روغن رابطه مستقيم با وضعيت فرسايش مجموعه دارد . مهمترين روشي كه امروزه جهت تشخيص ميزان فلزات فرسايشي بكار مي رود آناليز عنصري روغن مي باشد . پروژه حاضر به جهت شناخت منابع اين فلزات فرسايشي در موتورهاي متداول تهيه شده است .

در اين پروژه به نكات حائز اهميت در افزايش كارائي برنامه مراقبت وضعيت ( CM)اشاره شده اشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

طي سالهايي كه ماشين آلات و تجهيزات مكانيكي ابداع و تكامل يافته اند ، موضوع نگهداري و تعميرات (نت) آنها پيوسته به عنوان يكي از مهمترين مسائل مرحله بهره برداري مورد توجه بوده است ، در اين رابطه تلاش براي دستيابي به روشهايي جهت افزايش هر چه بيشتر كارايي ، ايمني و كاهش نيازمنديهاي تعميراتي ادامه داشته است .

پيشرفتهاي تكنولوژي در ساختمان تجهيزات مكانيكي و ساخت ماشين آلات پر قدرت پيچيده و گرانقيمت ضرورت توسعه و بهبود روشهاي (نت) را ايجاب نموده است . در همين رابطه تجارب موفقيت آميز بكار گيري تكنيكهاي «مراقبيت وضعيت » ماشين (C&M)در صنايع بزرگ و بويژه سازمانهاي نظامي كشورهاي صنعتي ، تدريجازمينه انتقال و استفاده از اين روشها در صنايع كوچكتر و سازمانهاي غير نظامي را نيز فراهم آورده است .

اعمال يك برنامه موثر كنترلي و نظارتي بر وضعيت تجهيزات و سيستمهاي مكانيكي ، كاهش هزينه هاي مستقيم را براي صنايع توليدي و پروژه هاي عمراني به دنبال خواهد داشت . در صنايع و تجهيزات نظامي علاوه بر ابعاد اقتصادي ، بهبود جنبه هاي ايمني و ابعاد امينتي و كاهش وقفه هاي زماني در بهره برداري از ماشين آلات ،مي توان امكان برنامه ريزي موثر در توليد ، افزايش ايمني ، صرفه جوئيهاي مالي و به طور كلي افزايش بازده اقتصادي را بوجود آورد .

آنچه مسلم است طي سالهاي گذشته توسعه وبكارگيري روشهاي «مراقبت وضعيت » ماشين آلات به عنوان يك روش موثر در نگهداري و عيب يابي سيستمهاي مكانيكي آهسته تر از ميزان مو.رد انتظار بوده است . متاسفانه اين وضعيت در كشورهاي در حال توسعه كه بيشتر تكيه آنها بر واردات انواع ماشين آلات صنعتي ، عمراني حمل و نقل و نظامي است ، محسوس تر مي باشد .

ايجاد ، بكار گيري و توسعه روشهاي نظارتي بر سيستمهاي مكانيكي به عنوان ابزار (نت) باعث طول عمر ماشين آلات و همچنين كاهش نياز به مصرف قطعات يدكي مي گردد . اين جريان به معني كاهش فروش ماشين آلات و قطعات يدكي خواهد بود كه اين خود مغاير سياستهاي شركت هاي عظيم چند مليتي است ، چرا كه توقيت و توسعه روشهاي پيشرفته در (نت) تضاد قهري با رونق بازار فروش قطعاتو ماشين آلات داشته است . اين خود دليل روشني بر عدم حمايتهاي لازم از طرف اين كمپانيها در زمينه تحقق ، توسعه و ترويج روشهاي پيشرفته (نت ) است . از اين رو ، حتي درموراديكه چنين تكنيكهايي جنبه عملي كاربردي يافته مصرف كنندگان كمتر تشويق به بكار گيري انها شده اند و حتي از آشنايي با نحوه و برخورداري از منافع آن محروم بوده اند .

 

فصل اول

استراتژي نگهداري و تعميرات :

به طور كلي كار نگهداري و تعميرات ماشين آلات از طريق يكي از روشهاي ذيل تحقق مي يابد :

1- تعميرات بعد از خرابي دستگاه

2- تعميرات منظم پيشگيرانه

3- تعميرات مبتني بر وضعيت دستگاه

الف : تعميرات بعد از خرابي

اتكاء به روش تعمير بعد از خرابي توسط هر مدير صنعتي كه بكار گرفته شود به عنوان يك روش غير كارا ، غير قابل اطمينان و پر هزينه مطرح مي باشد . برخي از معايب اين روش ابتدايي ذيلاً آورده شده است :

1- داشتن اطلاع قبلي از نقص پيش از بروز خرابي تقريباً غير ممكن است .

2- وجود يك نقيصه در يك قطعه از ماشين مي تواند باعث توسعه و تسري خسارات به ساير قطعات گردد .

خرابي و توقف ناگهاني ماشين الاتي كه در يك مجموعه از ماشين آلات كار مي كند به طور اجتناب ناپذيري بر كار ديگر ماشينها و بخشهاي فعال اثر بازدارنده اي دارند . اين پديده علاوه بر ضايعات سنگين مالي در فعاليتهاي...

 

 

 

شامل ورد 41صفحه ای

خرید آنلاین